Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Gripen E 6002

Gripen antaa edun nykyaikaisessa taisteluympäristössä

3 min read

Oulussa syntynyt Saabin operatiivinen asiantuntija ja Gripen-lentäjä Jussi Halmetoja on hyvin perehtynyt modernin taistelukentän haasteisiin ja kertoo nyt, miten Gripenin kyvyt antavat sille edun nykyaikaisessa sodankäynnissä.

Järjestelmän kokonaissuorituskyky

Sirius-surveillance-graphic

Gripen E/F:n korkean tason datafuusion ja verkostosodankäyntikeskeisen suunnittelun ansiosta lentäjät ja vastaavasti maa- ja merivoimien yksiköt näkevät paljon enemmän, kuin aikaisemmin markkinoille tulleet koneet. 

”Kyse on siitä, mitä Gripen voi yhteisissä operaatiossa tehdä, mihin muut koneet eivät pysty”, Jussi Halmetoja sanoo. Gripen ja sen järjestelmät on sunnitteltu verkostokeskeiseen sodankäyntiin, minkä ansiosta koneet ja muut puolustuksen yksiköt, kuten maa- ja merivoimien yksiköt, voivat viestiä saumattomasti keskenään. Tämä moninkertaistaa koneen ja koko puolustuksen tehokkuuden.

Ylivoimainen tilannekuva

Gripen E simulator

Gripenin tarjoaman ylivoimaisen tilannekuvan ansiosta lentäjä pystyy näkemään myös ihmissilmin näkymättömät kohteet, mikä tekee häiveominaisuuksista oikeastaan merkityksettömiä.

”Häivehävittäjien käyttäjät voivat pitää häiveominaisuutta etuna, mutta sitä se ei enää ole. Gripen integroituine sensoreineen tekee häiveominaisuudesta merkityksettömän passiivisten sensoreiden sekä verkostoon linkittymisen ja välittömän tiedonsiirron ansiosta, joko yhden Gripenin toiminnan tai useamman verkostossa olevan koneen kautta”, Halmetoja kertoo.

GlobalEye -johto- ja valvontakone on osa tätä verkostoa. Sen erittäin kauas kantavien sensoreiden kyky tarkoittaa sitä, että Gripen-lentäjät ja muut puolustuksen yksiköt tietävät tarvittaessa myös sen, miltä tilanne kulloisenakin hetkenä näyttää kaukana horisontin takana, esimerkiksi vihollisen ilmapuolustuksen osalta. Tämän tilannekuvan ansiosta ikävien yllätyksien mahdollisuus tippuu minimiin ja resursseja voidaan hyödyntää siellä, missä niitä kulloinkin tarvitaan.

"Varsinkin tämä tarkoittaa sitä, että kriisitilanteissa, joissa varsinkin halutaan ylläpitää tarkkaa tilannekuvaa, GlobalEye säästää resursseja tositoimintaan. Se pystyy itse luomaan tilannekuvan, eikä hävittäjiä tarvita tilannekuvan luomiseksi. Tällöin hävittäjät ovat käytettävissä itse ilmapuolustukseen. Voimavaroja säästyy", Halmetoja sanoo.  

Edistyksellisin päätöksenteon tuki

Gripen tarjoaa päätöksenteon tueksi monipuolisen algoritmin, joka vähentää huomattavasti lentäjän työtaakkaa. Aktiivisten ja passiivisten sensoreiden tarjoamien tietojen avulla Gripenin edistyksellinen päätöksenteon tukijärjestelmän auttaa lentäjää hahmottamaan äärimmäisen ruuhkaista modernia taisteluympäristöä.

”Lentäjä saa jatkuvasti tiedot tarvittavista toimenpiteistä, mikä antaa hänelle mahdollisuuden tehdä oikeita päätöksiä vastustajaa nopeammin. Kone jopa antaa itse, kerätyn tiedon, signaalien ym. perusteella, ehdotuksia lentäjälle esimerkiksi käytettävästä optimaalisesta asejärjestelmästä. Tämä leikkaa entistä enemmän päätöksentekoon ja itse toimintaan käytettävää aikaa”, Halmetoja kertoo. "Ilmataistelussa se, joka tekee oikean päätöksen ensin, voittaa", Halmetoja lisää.

Joustava aseistuksen käyttö

Meteor

”Gripeniin voi integroida hyvin laajan valikoiman erilaisia aseita eikä käyttäjä ole sidottu yhden tai edes muutaman maan tarjontaan”, Halmetoja sanoo.

Ruotsin ilmavoimat on myös tehnyt Gripeniin täyden Meteor-integroinnin kaksisuuntaisen datalinkin kautta. Tämä ratkaisu on ollut palveluskäytössä jo viiden vuoden ajan ja Ruotsin Gripen-hävittäjät ovat ottaneet Meteorin operatiiviseen käyttöön ensimmäisenä maailmassa. Tämä toimii yhtenä osoituksen Gripen-järjestelmän joustavuudesta ottaa käyttöön uutta teknologiaa.

Meteorin patoputkimoottoriteknologia on aiheuttanut vallankumouksen näköyhteyden ulkopuolelta ammuttavissa ohjuksissa, ja ohjusta pidetään tällä hetkellä parhaana lajissaan. Meteorin tuoma uhka on jo tänä päivänä vaikuttanut Itämeren alueen operatiiviseen toimintaan.