Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Årsstämma 2015

Årsstämma i Saab AB ägde rum onsdagen den 15 april i Stockholm.

Pressmeddelande

Pressmeddelande:

Kallelse till årsstämma i Saab AB 2015

 

Anföranden och presentationer vid stämman

Det talade ordet gäller

Styrelseordförande Marcus Wallenbergs anförande vid stämman

VD Håkan Buskhes anförande vid stämman

 

Protokoll från årsstämma

Protokoll Årsstämma 2015

Bilaga 1 (ej offentlig)

Bilaga 2 - Dagordning Årsstämma 2015

Bilaga 3a - Årsredovisning 2014

Bilaga 3b - Revisors yttrande om ersättning till ledande befattningshavare

Bilaga 4 - Information om föreslagna styrelseledamöter samt översikt oberoende 2015

Bilaga 5 - Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2015

Bilaga 6 - Styrelsens förslag till LTI 2015

Bilaga 7 - Styrelsens förslag till beslut om förvärv och överlåtelse egna aktier 2015

 

Styrelsens förslag

Styrelsens förslag avseende punkterna 13-15 på dagordningen ingår i kallelsen.

Styrelsens yttrande enl 19:22 Aktiebolagslagen 

 

Valberedningens förslag

Punkterna 1, 9, 10, 11 och 12 på dagordningen för årsstämman

 

Den 25 februari 2015 var sista dagen för aktieägare att inkomma med förslag till ärenden att tas upp på agendan.

Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman, styrelsen, revisor och arvoden 2015

Information om föreslagna ledamöter till styrelsen inkl krav på oberoende 2015

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse 2015 

 

Pressmeddelande - Kallelse till årsstämma i Saab AB

Revisors yttrande om ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens redovisning enligt 10.3 Svensk Kod för bolagsstyrning avseende ersättningar