Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Årsstämma 2021

Årsstämma i Saab AB kommer att äga rum tisdagen den 13 april 2021 i Linköping.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat vid årsstämman ska begära detta skriftligen hos styrelsen under adress:

Saab AB
Olof Palmes Gata 17
111 22 Stockholm

För att kunna tas in i kallelsen och årsstämmans dagordning måste ärendet ha inkommit till styrelsen senast den 23 februari 2021.

Pressmeddelande

Valberedning inför Saabs årsstämma 2021