Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
Daniel Nödhall

Daniel Nodhäll

Ledamot av styrelsen sedan 2017. 

Ledamot i Saabs revisionsutskott
Chef för Noterade Bolag, Investor AB
Född 1978
Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm
Aktier i Saab: 2 500

Andra styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Electrolux Professional AB och Husqvarna AB.

Tidigare anställningar och befattningar

Styrelseledamot i Kunskapsskolan Education Sweden AB. Investment Manager, Head of Capital Goods i Investor AB.