Skip to content Go to main navigation Go to language selector
View of entrence to the Edge at HQ

Styrelsen

Styrelsen har det yttersta ansvaret för Saabs organisation och förvaltningen av Saabs verksamhet. Styrelsen utser verkställande direktören och koncernchefen, som ansvarar för den dagliga operativa verksamheten inom Saab.

Oberoende

I tabellen nedan framgår vilka bolagsstämmovalda styrelseledamöter som enligt Kodens regler anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, respektive i förhållande till bolagets större aktieägare.

Ledamot Invald Oberoende av bolaget / bolagsledningen Oberoende av större aktieägare

Marcus Wallenberg

1992

Ja

Nej 2)

Micael Johansson

2020 

Nej 1)

Ja

Henrik Henriksson

2021 

Ja

Ja

Danica Kragic Jensfelt

2017 

Ja

Ja

Sara Mazur

2013 

Ja

Nej 3)

Johan Menckel

2019 

Ja

Ja

Daniel Nodhäll

2017 

Ja

Nej 4)

Bert Nordberg

2016 

Ja

Ja

Cecilia Stegö Chilò

2010 

Ja

Ja

Erika Söderberg Johnson

2017

Ja

Ja

Joakim Westh

2010  

Ja

Ja

1) Verkställande direktör och koncernchef i Saab
2) Ledamot i Investor AB:s styrelse
3) Ledamot i Investor AB:s styrelse
4) Anställd i Investor AB

Bolaget uppfyller därmed Kodens krav på att en majoritet av de bolagsstämmovalda ledamöterna är oberoende av bolaget och bolagsledningen samt att minst två av dessa är oberoende i förhållande till större aktieägare.