Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Erika Söderberg Johnson

Erika Söderberg Johansson

Ledamot av styrelsen sedan 2017 

Ledamot i Saabs revisionsutskott
Finanschef Kinnevik AB
Född 1970
Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm
Aktier i Saab: 1 950

Tidigare anställningar och befattningar

Finanschef på Biotage AB, Karo Bio AB, Affibody AB och Global Genomics AB. Investment Banking rådgivare i Enskilda, SEB. Styrelseledamot i Sectra AB, Qliro Group AB och MedCap AB.