Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
Erika Söderberg Johnson

Erika Söderberg Johnson

Ledamot av styrelsen sedan 2017 

Ledamot i Saabs revisionsutskott
Senior Rådgivare, Kinnevik AB
Född 1970
Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm
Aktier i Saab: 3 200

Andra styrelseuppdrag

Ledamot i Lunar Group A/S, Camurus AB, Mabtech Holding AB och Marley Spoon SE. Vice ordförande i Marley Spoon SE. Ordförande i Camurus ABs revisionskommitté, Marley Spoons Audit and Risk Committee och Mabtech Holding ABs revisionskommitté.

Tidigare anställningar och befattningar

Finanschef, Kinnevik AB, Biotage AB, Karo Bio AB, Affibody AB och Global Genomics AB. Investment Banking rådgivare i Enskilda, SEB. Ledamot i Sectra AB, Qliro Group AB och MedCap AB.