Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
Montage av ett övergångsställe och en soldat vid en dator.

Saab Security Talks: Nato – hur påverkas Sverige?

Överbefälhavaren Micael Bydén och Anna Wieslander, styrelseordförande för Institute for Security and Development Policy, samtalar tillsammans med Katarina Tracz om hur Sveriges kommer påverkas – och påverka – vid inträdet i Nato.

Ett förändrat omvärldsläge har lett till att Finland tagit klivet in i Nato och Sverige kommer inom kort att göra detsamma. Vad kommer Nato betyda för oss från ett militärt, säkerhetspolitiskt och industriellt perspektiv?