Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Merivoimien toiminta-alue

3 min read

Jos aluksen konehuone on sen sydän, niin sota-aluksen taistelunjohtojärjestelmä (CMS) on sen aivot. Tarkkaan ottaen aivot on tila, johon CMS on asennettu – taistelukeskus. Siellä operaattorit ja päätöksentekijät kohtaavat Saabin tarjoaman taistelunjohtoteknologian.

Saabin merivoimille tarkoitetun johtamisjärjestelmän keskiössä on 9LV-järjestelmä

Taistelukeskuksessa ovat kaikki näyttöruudut ja operaattorien konsolit, joiden kautta miehistöt saavat tietoja aluksen sensoreista ja ohjaavat viestiliikennettä, asejärjestelmiä ja muita toimintoja. Vaikka CMS voi silmänräpäyksessä suorittaa samanaikaisesti lukuisia tehtäviä ja laskelmia, jokaisen päätöksen takana on aina tehtävään koulutettu ihminen. Vaikka CMS-järjestelmässä olisi automatisoitu ilmatorjuntajärjestelmä, joka voi havaita saapuvan ohjuksen, seurata sitä ja ampua sen alas, järjestelmän asettaminen automaattitoiminnolle vaatii aina päätöksen ja ihmisen on hyväksyttävä ampuminen.

Kaikkien näiden anturien ja toimintojen liittämistä yhdeksi optimoiduksi järjestelmäksi kutsutaan taistelujärjestelmäsuunnitteluksi (Combat System Engineering). Monimutkaisissa laivastoyksikössä, kuten fregatissa tai korvetissa, on paljon erilaisia järjestelmiä, jotka on kytketty tai integroitu CMS-järjestelmään. Useimmissa aluksissa nämä järjestelmät tulevat monilta eri maissa toimivilta valmistajilta. Jotkin järjestelmät voivat olla jo muutaman vuoden ikäisiä, toiset taas täysin uusia. Jotkin käyttävät IP-protokollaa, toiset kommunikoivat omalla ohjelmistokielellään. CMS on muutakin kuin käyttäjille tarkoitettu keskusjärjestelmä. Se toimii teknisenä keskuksena, jonka kautta kaikki valvontasensorit, asejärjestelmät ja apujärjestelmät saadaan toimimaan yhtenä järjestelmänä. Yritä saada kotiverkkosi toimimaan saumattomasti – ja yritä sitten tätä!

9lv-concept.jpg

Se vaatii osaamista monella eri osa-alueella, kuten järjestelmäsuunnittelussa, ohjelmistosuunnittelussa ja ohjelmoinnissa sekä laitteistosuunnittelussa, asiantuntemusta saatavissa olevista järjestelmistä ja niiden valmistajista sekä toimintaympäristön, hankintamenettelyjen, kaupallisen toiminnan, logistiikan ja monen muun osa-alueen osaamista. Tämä ei ole mikään plug and play ‑järjestelmä – työssä vaaditaan osaamista ja määrätietoisuutta!

Jos kaiken avain on nopea reagointi, siihen tarvitaan tiivistä integrointia. Silloin on yksinkertaisinta käyttää itse kehitettyjä järjestelmiä. 9LV-järjestelmä sai alkunsa 50 vuotta sitten tulenohjausjärjestelmästä, joka antoi aluksille ainutlaatuisen ilmatorjuntakyvyn. Saman tehtävän se täyttää niin nykyään kuin tulevaisuudessakin, sillä me Saabilla yhdistämme jatkossakin uusinta teknologiaa omaan kokemuksemme, jotta Ruotsin, Australian, Suomen, Tanskan ja monen muun maan merivoimat pystyvät jatkossakin turvaamaan laivojensa ja maansa koskemattomuuden ja toteuttamaan tehtävänsä menestyksekkäästi.

HMAS Perth ASMD Ops Room

Merialueiden turvaaminen

Vastaavaa teknologiaa käytetään myös merialueiden valvontaan maalta. Useimmilla rannikkovaltioilla on pysyvästi asennettujen tutkien ja muiden sensoreiden verkosto, jolla ne valvovat jatkuvasti aluevesillään olevia aluksia ja lentokoneita. Nämä sensorit lähettävät tietonsa tavallisesti yhteen tai useaan komentokeskukseen, jossa valvontajärjestelmä tai CMS muodostaa näistä digitaalisista raporteista ymmärrettäviä ja jäsenneltyjä tietoja.

Johan Hägg selittää: ”Kaikessa kaupallisessa merenkulussa käytetään AIS-järjestelmää (Automated Identification System), joka lähettää säännöllisin väliajoin esimerkiksi aluksen tunnuksen, sijainnin, kurssin ja nopeuden. Nämä tiedot ovat nykyään kaikkien nähtävissä internetin kautta. Miehistö voi kuitenkin muuttaa manuaalisesti aluksen lähettämiä tietoja, joten aluevesien valvonnasta vastaavien on tarkistettava AIS-tiedot muilla sensoreilla. Tämän voi hyvin pitkälle tehdä CMS-järjestelmässä älykkään datafuusion avulla. Se helpottaa työtä huomattavasti. Pelkästään Itämerellä voi liikkua päivittäin jopa 4 000 alusta!”

”Joissakin tapauksissa alukset on edelleen tunnistettava silmämääräisesti. Silloin tunnistamiseen on saatava tueksi aluksia tai lentokoneita. Myös miehittämättömät laitteet ovat tässä tehokkaita. Tämän järjestelmän toimiminen ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä vaatii optimoitua johtamisjärjestelmää.”