Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Gripen E_SWE_BRA

Hävittäjän kehitystyö on millintarkkaa työtä – Suomalainen lujuuslaskija Mikko Haavisto kehittää Gripen E/F -hävittäjiä Saabilla

3 min read

Lujuuslaskennalla on merkittävä rooli hävittäjän kehitystyössä. Sen lisäksi, että laskennalla varmistetaan koneen rakenteiden kestävyys ja käyttöikä, sillä on merkittävä osa myös hävittäjän optimaalisen suorituskyvyn saavuttamisessa. Tätä teknistä työtä toteuttaa Etelä-Pohjanmaalta kotoisin oleva Mikko Haavisto, joka työskentelee Saabilla lujuuslaskijana Gripen E/F -hävittäjien tuotekehityksen parissa.

mikko_haavisto_02.jpg

Kun uutta hävittäjäkonetta lähdetään kehittämään, on lujuuslaskenta avainroolissa. Lujuuslaskijat, yhdessä suunnittelijoiden kanssa pyrkivät kehittämään rakenneratkaisuiltaan mahdollisimman tehokkaan hävittäjän. Rakenteiden optimaalisen suorituskyvyn ja kestävyyden saavuttaminen ei kuitenkaan ole yksinkertaista, vaan vaatii monien eri osa-alueiden ja muuttujien huomioimista.

Ruotsin Linköpingissä Gripen E/F -hävittäjien lujuuslaskentaa tekee myös Kauhavalta kotoisin oleva Mikko Haavisto. Haaviston innostus ilmailua kohtaan on vienyt hänet ilmavoimien ja Aalto-yliopiston konetekniikan opintojen kautta lujuuslaskennan pariin Saabille.

”Saabilla pääsen työskentelemään osaavien ja asiantuntevien kollegoiden kanssa. Moni on tehnyt vuosikymmenten mittaisen uran Saabilla, ja sinä aikana heille on kertynyt syvää osaamista hävittäjien lujuuslaskennasta. Työntekijöiden sitoutuminen toki kertoo paljon hyvää yrityksestä ja myös mahdollistaa tuen uusille työntekijöille sekä vuosikymmenten mittaisen osaamisen periytymisen”, kehuu Haavisto.

”Saabissa innosti erityisesti työnantajan ainutlaatuisuus. Hävittäjävalmistajat ovat harvassa tässä maailmassa ja kansainvälisenä yrityksenä Saabin koko tuoteportfolio on vakuuttava. On aika uniikkia, että tällainen mahdollisuus löytyy naapurimaasta.”
Mikko Haavisto

Lujuuslaskenta on kriittisessä roolissa hävittäjän kehitystyössä

Työssään Haavisto ja muut Saabin lujuuslaskijat joutuvat monimutkaisten kysymysten eteen. Hävittäjän kehitystyössä lujuuslaskennan merkitys on kriittisessä asemassa koneen toiminnan ja kilpailukyvyn kannalta. Lujuuslaskennan avulla varmistetaan sekä koneen rakenteen kestävyys että optimoidaan hävittäjän rakennetta parhaimman suorituskyvyn saavuttamiseksi.

Tavoitteena on löytää rakenneratkaisut, jotka vastaavat hävittäjäkilpailun asettamiin koviin vaatimuksiin. Koneen tulee olla kestävä, pitkäikäinen, kevyt ja tehokas – niin kustannuksilta kuin suorituskyvyltään.

mikko_haavisto_03.jpg

”Hävittäjien haastavat toimintaolosuhteet tuovat lujuuslaskentaan kiinnostavia muuttujia. Esimerkiksi lennon aikana koneeseen kohdistuu paljon G-voimia, jotka kuormittavat runkoa rajustikin. Lisäksi koneen tulee suoriutua erilaisista olosuhteista ja käyttötilanteista. Vaihtelevat lämpötila ja vuodenaika, lentokorkeus ja ulkoisen kuorman määrä vaikuttavat kaikki siihen, millainen hävittäjän rungon tulee olla”, avaa Haavisto.

Lujuuslaskijat eivät suinkaan paini laskelmien kanssa yksin omissa siiloissaan, vaan kehitystyö tehdään vahvasti yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa. Yhteistyön avoin keskustelu mahdollistaa sen, että asiantuntijat löytävät yhdessä suorituskyvyn, kestävyyden ja valmistuksen kannalta parhaat mahdolliset rakenneratkaisut.

”Työ on ajoittain hyvinkin teknistä, mutta lujuuslaskijan työkalupakin tutut menetelmät toimivat hyvin vielä tänäkin päivänä. Arkipäiväisessä työssä pääsen hyödyntämään jo yliopisto-opinnoissa kartutettuja taitoja ja osaamista, mutta samalla myös uusia menetelmiä on opittava jatkuvasti”, kertoo Haavisto.

Innostus lentotekniikkaa kohtaan alkoi jo nuorena

kauhava.jpg
Haavisto pääsi näkemään Gripen E -hävittäjän kotipaikkakuntansa taivaalla, elokuussa 2020 järjestetyssä Kauhavan lentonäytöksessä.

Ilmailu on ollut osa Haaviston elämää jo varhaisessa vaiheessa. Ilmavoimien tukikohta kotipaikkakunnalla Kauhavalla vaikutti lapsuuteen ja nuoruuteen monella tavalla: ohi lentävät harjoitushävittäjät ja muut tukikohdan lentokoneet olivat tuttu näky.

”Ilmailu on monella tavalla värittänyt myös lapsuutta ja nuoruuttani. Isäni työskenteli Kauhavan lentosotakoulussa ja kesäisin pääsin seuraamaan siellä järjestettyjä Lentäjien Juhannus -lentonäytöksiä. Varusmiespalvelukseen astuessani ilmavoimat tuntuikin hyvin luontevalta vaihtoehdolta”, kertoo Haavisto.

Näkönsä vuoksi Haaviston palvelusaika ilmavoimissa sujui apumekaanikkona itse lentämisen sijaan, mutta apumekaanikon tehtävissä heräsi kiinnostus lentotekniikkaa kohtaan. Palveluksen jälkeen Haavisto hakeutui opiskelemaan Aalto-yliopistoon konetekniikan laitokselle.

Koska lentotekniikan sovellutukset kiinnostivat Haavistoa, Saab näyttäytyi kiinnostavana työnantajana jo opiskelujen aikana. Mahdollisuuksia työskennellä lentotekniikan parissa Suomessa ei ole paljoa, minkä takia työskentely ulkomailla tuntui Haavistosta luontevalta suunnalta uralle. Kun sopiva työpaikkailmoitusosui kohdalle, päätyi Haavisto muutaman vuoden päästä valmistumisesta ja työkokemuksen kartuttua hakemaan Saabille lujuuslaskijaksi.

”Saabissa innosti erityisesti työnantajan ainutlaatuisuus. Hävittäjävalmistajat ovat harvassa tässä maailmassa ja kansainvälisenä yrityksenä Saabin koko tuoteportfolio on vakuuttava. On aika uniikkia, että tällainen mahdollisuus löytyy naapurimaasta”, toteaa Haavisto.