Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Årsstämma 2013

Saab AB:s årsstämma hölls onsdagen den 17 april 2013.

Anföranden och presentationer vid stämman

Det talade ordet gäller

Styrelseordförande Marcus Wallenbergs anförande vid stämman

VD Håkan Buskhes anförande vid årsstämman

VD Håkan Buskhes ppt-presentation i samband med anförandet vid stämman

VD Håkan Buskhes ppt-presentation i samband med anförandet vid stämman, på engelska

Chefsjursit Annika Bäremo anförande vid stämman

 

Protokoll från årsstämman

Protokoll Årsstämma 2013

Bilaga 2 - Dagordning Årsstämma 2013

Bilaga 3.1 - Årsredovisning 2012

Bilaga 3.2 - Revisors yttrande om ersättning till ledande befattningshavare

Bilaga 4 - Information om föreslagna styrelseledamöter samt översikt oberoende 2013

Bilaga 5 - Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2013

Bilaga 6 - Styrelsens förslag till beslut långsiktiga incitamentsprogram 2013

Bilaga 7 - Styrelsens förslag till beslut om förvärv och överlåtelse egna aktier 2013

 

Styrelsens förslag

Styrelsens förslag om förvärv och överlåtelse egna aktier 2013

Styrelsens förslag om långsiktiga incitamentsprogram 2013

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning 2013

 

Valberedningens förslag och övrig information

Den 27 februari 2013 var sista dagen för aktieägare att inkomma med förslag till ärenden att tas upp på agendan.

Torsdag den 11 april 2013 var sista dagen för aktieägare att anmäla sig för att delta i årsstämman.

Information om föreslagna styrelseledamöter 2013

Valberedningens förslag till Saabs Årstämma 2013

Valberedningens motiverade yttrande om förslag till styrelse 2013

Valberedningens redogörelse för sitt arbete årsstämma 2013

 

Övrig information

Styrelsens redovisning enligt 10.3 Svensk Kod för bolagsstyrning avseende ersättningar

Revisors yttrande om ersättning till ledande befattningshavare

Fullmaktsformulär

 

Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2012