Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Årsstämma 2018

Årsstämma i Saab AB ägde rum tisdagen den 10 april 2018, kl. 16.00, i Saabs hangar, Åkerbogatan 10, Linköping.

Kommuniké från Saab AB:s årsstämma 2018

Kallelse till årsstämma i Saab AB 2018

Anföranden och presentationer vid stämman:

Det talade ordet gäller

Styrelseordförande Marcus Wallenbergs anförande vid stämman

VD Håkan Buskhes anförande vid stämman

Protokoll från årsstämman

Protokoll årsstämma 2018

Bilaga 1 (ej offentlig)

Bilaga 2 - Dagordning Årsstämma 2018

Bilaga 3a - Årsredovisning 2017

Bilaga 3b - Revisors yttrande om ersättning till ledande befattningshavare

Bilaga 4 - Information om föreslagna styrelseledamöter samt översikt oberoende 2018

Bilaga 5 - Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2018

Bilaga 6 - Styrelsens förslag till LTI 2019 och SPI 2018

Bilaga 7 - Styrelsens förslag till beslut om förvärv och överlåtelse egna aktier 2018

Bilaga 8 - Styrelsens förslag till LEO-beslut AD Navigation

Styrelsens förslag

Styrelsens förslag avseende punkterna 12-15 på dagordningen ingår i kallelsen
Styrelsens yttrande enl 19:22 Aktiebolagslagen

Valberedningens förslag (Punkt 1, 9, 10 och 11 på dagordningen)

Valberedningens förslag till Saabs Årstämma 2018
Information om föreslagna styrelseledamöter samt översikt oberoende 2018
Valberedningens motiverade yttrande om förslag till styrelse 2018

Övrig information

Styrelsens redovisning enligt 10.3 Svensk kod för bolagsstyrning avseende ersättningar
Revisorns yttrande om ersättning till ledande befattningshavare

Den 20 februari 2018 var sista dagen för aktieägare att inkomma med förslag till ärenden att tas upp på agendan.

Årsredovisning

Här kan du ladda ner Års-och hållbarhetsredovisningen:

Års-och hållbarhetsredovisning 2017

 

Beställ tryckt version av redovisningen via nedanstående länk:

Beställ Års-och hållbarhetsredovisning 2017

Pressreleaser

Kallelse till Saabs årsstämma 2018
Pressrelease 7 mars 2018

 

Valberedning inför Saabs Årsstämma 2018

Pressrelease 27 september 2017