Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
Danica Kragic Jensfelt

Danica Kragic Jensfelt

Ledamot av styrelsen sedan 2017.

Professor, Skolan för elektroteknik och datavetenskap, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Född 1971
Teknologie Doktor, Datalogi, KTH
Civilingenjör maskinteknik
Aktier i Saab: 2 000

Andra styrelseuppdrag

Ledamot i FAM AB, H&M Group och CROSEIR AB. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Vetenskapsakademien (KVA).

Tidigare anställningar och befattningar

Ledamot i Institutet för framtidsstudier. Vice skolchef i Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH. Ledamot i Sveriges unga akademi.