Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Danica Kragic Jensfelt

Danica Kragic Jensfelt

Ledamot av styrelsen sedan 2017

Professor, Skolan för Elektroteknik och Datavetenskap, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Föreståndare, Centrum för autonoma system, KTH
Född 1971
Docent, Datalogi, KTH
Teknologie Doktor, Datalogi, KTH
Civilingenjör maskinteknik, Tekniska universitet i Rijeka, Kroatien
Hedersdoktor, Lappeenranta Tekniska Universitet
Aktier i Saab: 2 000

Andra styrelseuppdrag

Styrelseledamot i FAM AB, H&M Group, CROSEIR AB, Scientific Advisory Board Max Planck Institute for Intelligent Systems. Ledamot Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), avdelning för Elektroteknik och Kungliga Vetenskapsakademien (KVA).

Tidigare anställningar och befattningar

Styrelseledamot Institutet för framtidsstudier. Vice skolchef Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH. Ledamot i Sveriges unga akademi. Ordförande i STINT Natur- och Teknikvetenskap bedömningsgrupp. Forskare vid Columbia University, Brown University, Johns Hopkins University och INRIA Rennes. Ordförande i IEEE RAS Technical Committee on Computer and Robot Vision och ledamot i Forskningspolitiska kommittee, KVA.