Skip to content Go to main navigation Go to language selector
henrik-henriksson.jpg

Henrik Henriksson

Ledamot av styrelsen sedan 2021

Verkställande direktör och koncernchef för Scania AB t.o.m.30 april 2021 och tillträder därefter som verkställande direktör för H2 Green Steel
Född 1970
Civilekonom, Lunds universitet
Aktier i Saab: -

Andra styrelseuppdrag:

Ledamot i Hexagon AB, Scania AB, Electrolux AB, Teknikföretagen och Svenskt Näringsliv.

Tidigare anställningar och befattningar:

Flertal ledande befattningar inom Scania, bland annat Head of Sales and Marketing och exportdirektör på Scania South Africa Pty Ltd, Johannesburg.