Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
Henrik Henriksson

Henrik Henriksson

Ledamot av styrelsen sedan 2021

Verkställande direktör för H2 Green Steel
Född 1970
Civilekonom, Lunds universitet
Aktier i Saab: -

Andra styrelseuppdrag:

Ledamot i Hexagon AB, Electrolux AB och Svenskt Näringsliv.

Tidigare anställningar och befattningar:

Flertal ledande befattningar inom Scania, från 2016-2021 verkställande direktör och koncernchef.