Skip to content Go to main navigation Go to language selector
henrik-henriksson.jpg

Henrik Henriksson

Ledamot av styrelsen sedan 2021

Verkställande direktör för H2 Green Steel
Född 1970
Civilekonom, Lunds universitet
Aktier i Saab: -

Andra styrelseuppdrag:

Ledamot i Hexagon AB, Scania AB, Electrolux AB, Teknikföretagen och Svenskt Näringsliv.

Tidigare anställningar och befattningar:

Flertal ledande befattningar inom Scania, bland annat verkställande direktör och koncernchef, Head of Sales and Marketing och exportdirektör på Scania South Africa Pty Ltd, Johannesburg.