Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
Henrik Henriksson

Henrik Henriksson

Ledamot av styrelsen sedan 2021.

Verkställande direktör för H2 Green Steel
Född 1970
Civilekonom, Lunds universitet
Aktier i Saab: -

Andra styrelseuppdrag:

Ledamot i Hexagon AB, Electrolux AB och Creades AB.

Tidigare anställningar och befattningar:

Ledamot i Svenskt Näringsliv. Flertal ledande befattningar inom Scania, från 2016-2021 verkställande direktör och koncernchef.