Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Joakim Westh

Joakim Westh

Ledamot av styrelsen sedan 2010

Ordförande i Saabs revisionsutskott
Född 1961
Civilingenjör i Flygteknik, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
M.Sc. i Flyg-och Rymdteknik, Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Aktier i Saab: 10 000

Andra styrelseuppdrag:

Styrelseordförande i Amexci AB. Styrelseledamot i CGI Group Inc., Absolent Group AB och Swedish Match AB.

Tidigare anställningar och befattningar:

Styrelseordförande i EMA Technology AB och Absolent AB. Styrelseledamot i Arcam AB, Intrum AB, Rörvik Timber AB, Telelogic AB och VKR Holding A/S. Styrelsesuppleant i Sony Ericsson Mobile Communications AB. Senior Vice President, Group Function Strategy & Operational Excellence och medlem av Group Management Team, LM Ericsson AB. Group Vice President och medlem av Executive Management Group, Assa Abloy AB. Partner i McKinsey & Co. Inc.