Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
Lars Svensson

Lars Svensson

Suppleant av styrelsen sedan 2021.

Ordförande i Akademikerföreningen vid Saab AB, Göteborg
Född 1972
Civilingenjör Elektroteknik, Chalmers Tekniska Högskola
Aktier i Saab: 50