Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
5932023.jpg

Lena Erixon

Ledamot av styrelsen sedan 2022.

Född 1960
Examen förvaltningslinjen Stockholms universitet
Aktier i Saab: 55

Andra styrelseuppdrag:

Ordförande i JBS, Järnvägsbranschens samverkansforum och SPV (Statens tjänstepensionsverk), Akademiska Hus. Ledamot i Hector Rail AB.

Arbetslivserfarenhet:

Generaldirektör (GD) för Trafikverket (TrV) och Försvarets Materielverk (FMV). Ordförande i Arbetsförmedlingen och European Defence Agency. Direktör Samhälle och stf GD TrV. GD Vägverket (VV). Direktör Samhälle, ekonomidirektör samt stf GD VV. Ekonomichef Södertälje kommun, tjänstgjort på olika positioner i Kommunförbundet, Finansdepartementet och Täby kommun.