Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
Marcus Wallenberg

Marcus Wallenberg

Ordförande sedan 2006.

Vice ordförande 1993-2006 och ledamot av styrelsen sedan 1992.

Ledamot i Saabs ersättningsutskott
Född 1956
B.Sc. of Foreign Service, Georgetown University
Aktier i Saab: 125 000

Andra styrelseuppdrag:

Ordförande i SEB, FAM AB, Wallenberg Investments AB, Patricia Industries och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Vice ordförande i Investor AB, EQT AB och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Ledamot i AstraZeneca PLC.

Tidigare anställningar och befattningar:

Ordförande i AB Electrolux, LKAB och Svenska ICC Service AB. Vd och koncernchef i Investor AB. Ledamot i bland annat Temasek Holding Ltd, Stora Enso Oyj, EQT Holdings AB.