Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Marcus Wallenberg

Marcus Wallenberg

Ordförande sedan 2006.

Vice ordförande 1993-2006 och ledamot av styrelsen sedan 1992.

Ledamot i Saabs ersättningsutskott
Född 1956
B.Sc. of Foreign Service, Georgetown University
Löjtnant i Marinen
Aktier i Saab: 125 000

Andra styrelseuppdrag:

Ordförande i SEB och FAM AB. Vice ordförande i Investor AB och EQT AB. Ledamot i AstraZeneca PLC och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Tidigare anställningar och befattningar:

Ordförande i AB Electrolux, LKAB och Svenska ICC Service AB. Vd och koncernchef i Investor AB. Ledamot i bland annat Temasek Holding Ltd, Stora Enso Oyj, EQT Holdings AB.