Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
Mikael Johansson

Micael Johansson

Ledamot av styrelsen sedan 2020. Verkställande direktör och Koncernchef i Saab AB. 

Född 1960
Kandidatexamen i matematik och datavetenskap, Uppsala Universitet
Aktier i Saab: 49 306

Andra styrelseuppdrag:

Ledamot för AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD) och European Business Leaders’ Convention.

Tidigare anställningar och befattningar:

Vice Vd för Saab AB. Senior Vice President och affärsområdeschef för Surveillance, Saab AB. President, Saab Avitronics samt olika chefsbefattningar inom Saab-koncernen.