Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
Stefan Andersson

Stefan Andersson

Ledamot av styrelsen sedan 2008.

Ordförande i Unionen-klubben vid Saab Dynamics AB, Linköping
Född 1974
Tekn. kand. Maskinteknik, Högskolan Dalarna
Aktier i Saab: 3 188