Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
en-del-av-hallbart-samhalle-1920x1440px.jpg

En del av ett tryggare samhälle

2 min read

Att försvara gränser och kritisk infrastruktur är en förutsättning för hållbar utveckling. Med våra världsledande innovationer 
till försvaret bidrar vi till trygghet för människor och samhällen.

Vi har varit en viktig del av Sveriges förmåga att freda sina gränser sedan mycket länge. Hur länge? Det beror lite på hur man räknar. Kanonproduktionen i Bofors, som numer är en del av Saab, startade 1883. I Karlskrona, där Saab nu tillverkar båtar, har man producerat skepp sedan 1680.

Men själva Saab grundades inte förrän långt senare, 1937. Då var världen allt annat än vänlig. I Tyskland, Italien och Japan mullrade det av krigshets. I Sovjetunionen likaså. Saab var en produkt av säkerhetsläget, ett sätt för Sverige att trygga sin existens. Syftet var tydligt: se till att Sverige kan producera egna stridsflygplan, anpassade efter våra förutsättningar och som kan servas med svenska reservdelar. Allt för att bygga ett flygvapen i världsklass som kunde stå på egna ben – även i händelse av krig.

Saab var en produkt av säkerhetsläget, ett sätt för Sverige att trygga sin existens.

Och så blev det. På nästan ingen tid alls utvecklade och producerade man ett stridsflygplan, Saab 17 (även kallat B17), som kom att utgöra stommen i det nya svenska flygvapnet. B17 användes som störtbombare och spanings- och övervakningsflyg. Det användes inom det svenska flygvapnet fram till 1947 och kom även att exporteras till bland annat Danmark, Etiopien och Finland.

Efter andra världskriget förändrades hoten, och Saab med dem. Redan 1949 togs det första svenska jetplanet, Saab 21R, i bruk av flygvapnet.

Men Saabs bidrag till det militära försvaret är mer än flygplan och flygteknik. Många känner igen produktnamn som Carl-Gustaf, AT4 och NLAW, inte minst sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. De produceras av ett av Saabs affärsområden, som fram till 2010 hette Saab Bofors Dynamics. Just det: samma Bofors som började tillverka kanoner på artonhundratalet.

Idag producerar Saab en lång rad produkter som bidrar till det militära försvaret av Sverige. Allt från det välkända stridsflygplanet Gripen, till radarsystemet Giraffe och spanings- och ledningssystemet GlobalEye, ubåtar och ytfartyg som Gotlandsklass och Visbyklass för att nämna några.

Saab är ett av få företag inom försvarsindustrin som utvecklar produkter i alla domäner: flyg, rymd, land, hav och cyber.

Vi är stolta över att stärka Sveriges försvar.

Därför gjorde vi | En del av

Med den här kampanjen vill vi bredda bilden av Saab i Sverige och visa vad som driver oss i vårt arbete. Många kopplar fortfarande ihop oss med biltillverkning, en verksamhet som avvecklades redan 1996.

Osäkerheten som råder på många håll i världen, sedan Rysslands invasion av Ukraina, har placerat försvarsfrågor högre på agendan och gjort vårt syfte som företag allt mer relevant. Det har gjort vårt rekryteringsbehov större än tidigare, det är därför direkt avgörande för vår verksamhet att vi når ut till potentiella medarbetare. Saab är en lokal arbetsgivare, likväl som global, och vi finns på plats på över 30 orter i Sverige. 

”En del av” är vårt sätt att visa allmänheten vilka vi är, vad vi gör och varför vi gör det. Att vi är en del av samhället, en del av respektive ort som vi verkar på och en del av Sverige och hela landets försvar.