Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
Gripen CD with BOP dispensing flares

Vad är telekrig?

4 min read

Telekrig blir allt viktigare. Applikationer och produkter utvecklas hela tiden. Men vad betyder telekrig? Vi tar en titt på grunderna. 

– Kort sagt handlar det om att upptäcka eller störa elektromagnetiska signaler, vanligtvis radar eller kommunikationssignaler. Tekniken kan till exempel användas för att skydda ett flygplan, en helikopter eller ett fartyg från radarstyrda robotar eller robotar med infraröd styrning, säger Hampus Delin, strategi- och portföljchef vid Saabs affärsenhet Electronic Warfare Systems.

– Den kan användas för skydd i farliga situationer, för att vidta offensiva åtgärder under militära konflikter eller gråzoner eller för att öka situationsmedvetenheten i fredstid.

delin-hampus-75s0412-liander.jpg
Hampus Delin, strategi- och portföljchef vid Saabs affärsenhet Electronic Warfare Systems.

Saab erbjuder lösningar för telekrig, eller elektronisk krigföring som det också benämns, inte bara för flygplan, utan även för fartyg och landbaserade system, till exempel i form av markbaserat luftvärn (GBAD). I den här artikeln undersöks bakgrunden till Saabs och Sveriges lyckade resultat inom detta område.

Telekrig har utvecklats avsevärt under årens lopp och stora investeringar har gjorts i ny teknik. Saab har mer än 50 års erfarenhet inom elektronisk krigföring. Behovet av att skydda stridsflygplan från luftvärnsrobotar eller markbaserat luftvärn har varit den främsta orsaken till denna utveckling. Bland de tidiga systemen märks remsfällare till attack- och spaningsflygplanet Saab 32 Lansen, som användes mot motståndarnas radar. Saab 37 Viggen kunde utrustas med system för elektronisk krigföring och fackelfällare till skydd mot robotar med infraröd målsökning. Remsor och facklor förvirrar angriparnas system och fungerar som lockbeten för att avleda de attackerande robotarna från flygplanet.

1. Sverige och det kalla kriget

Saab har en stark position som leverantör av elektroniska produkter för telekrig till en rad användningsområden och många olika länder Hampus Delin identifierar fyra huvudorsaker till detta. Den första är historisk och går tillbaka till det kalla kriget. Sverige var ett alliansfritt land och geografiskt beläget mellan de två militära blocken Nato och Warszawapakten.

– Sverige skapade egna lösningar eftersom vi inte kunde förlita oss på teknik från andra länder. Den svenska försvarsindustrin fick bygga upp en egen kapacitet för att utveckla de här produkterna, säger Delin.

2. Slå ut motståndarens radar

En annan anledning till Saabs expertis inom telekrig är att radar och radarstyrda vapen alltid har varit ett av de huvudsakliga hoten mot flygplan. Som flygplanstillverkare är därför elektronisk krigföring en avgörande teknik. Flygplan rör sig snabbt, och för att upptäcka dem behövs ofta radar. Detta innebär också att du vill skydda dina egna flygplan från motståndarnas radar. Här spelar elektronisk krigföring en viktig roll och kan användas för att undvika upptäckt, samt för att skydda flygplanet i händelse av ett angrepp.

3. Stark teknisk expertis

Den tredje förklaringen till Saabs framgångar inom elektronisk krigföring finns i Sveriges mångåriga kompetens inom spjutspetsteknik. Hampus Delin förklarar att Sveriges framsteg inom mikrovågsteknik har haft särskild inverkan på utvecklingen av elektronisk krigföring. Under de senaste åren har detta arbete accelererat och snabb digitalisering och solid state-teknik har blivit norm. Ett av de senaste stegen är att bygga komponenter baserade på galliumnitrid.

Galliumnitrid är ett halvledande material som tål högre temperaturer och samtidigt ger bättre bandbredd och högre uteffekt än tidigare tillgängliga material. Detta innebär att wattalen ökar och komponenternas storlek minskar, så att bland annat störningsområdet kan utökas.

– En viktig nyhet introduktion är vår galliumnitridteknik för aktiva elektroniskt styrda antenner (AESA). Detta är kulmen på ett långvarigt forskningsprojekt som Saab har genomfört tillsammans med Chalmers tekniska högskola och Försvarets materielverk, berättar Delin.

Gripen C test flight Aesa radar
AESA, aktiva elektroniskt skannade antenner.

AESA-antenner skiljer sig från traditionella antenner eftersom den riktning antennerna ”söker” eller sänder i styrs elektroniskt. Detta innebär att antennen kan styras elektroniskt så att den pekar i olika riktningar utan att den behöver flyttas.

4. Toppmodernt skydd för Gripen

Den fjärde och sista anledningen är utvecklingsinsatserna i samband med Saabs avancerade stridsflygplan Gripen, och särskilt den senaste versionen, Gripen E. Flygplanet är utrustat med ett modernt och avancerat system för elektronisk krigföring som är anpassat för de mest komplicerade hotmiljöer.

Gripen E
Gripen E, ger piloten möjlighet att se - utan att själv synas.

– Gripen E undviker upptäckt genom elektronisk krigföring. Detta är möjligt tack vare en kombination av passiva sensorer och aktiv störning. Därmed kan piloten se utan att synas, säger Hampus Delin.

Elektronisk krigföring för alla områden

Över 50 års innovationer inom elektronisk krigföring innebär att Saab nu kan tillhandahålla lösningar för användning på en mängd olika plattformar i luften, till sjöss och på marken.

– Elektronisk krigföring blir allt viktigare. Det kan vi se inom alla områden, avslutar Hampus Delin. – Vi har tagit den kunskap och teknik som ursprungligen utvecklats för flygplan och kan nu tillämpa den för fartyg eller markbaserade system. Det handlar om att skydda operatörer och tillgångar, samtidigt som vi ger dem bästa möjliga operativa kapacitet.

Gripen E

Lär dig mer om Gripen

Kolla in våra engelska Gripen-sidor.