Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
Giraffe the world's most advanced air defence radar

Giraffe - världens modernaste luftförsvarsradar

2 min read

Giraffe känns lätt igen på sin karakteristiska mast som når upp högt ovanför trädtopparna, precis som namnet antyder. Det är ett av världens modernaste tredimensionella luftförsvarsradarsystem och har en vidsträckt användning: allt från luftvärnsändamål till att bevaka stora idrottsevenemang och skyddsklassade anläggningar.

Denna familj av radarsystem utvecklades i en intim relation till Bofors luftvärnsrobot RBS 70. Ett effektivt luftvärn är i behov av en spaningsradar som i tid kan upptäcka fientliga angrepp och snabbt ge måldata till eldenheterna. Försvarets Materielverk vände sig till Ericsson i Mölndal för att beställa utvecklingen av ett passande radarsystem. De första leveranserna skedde 1977.

Grundkonceptet kom under åren att vidareutvecklas i en rad varianter, bland annat ett avsett för marinen, Sea Giraffe. Den monterades bland annat på Kockums smygteknikfartyg Visby.

Visby corvette
Giraffen har breda användningsområden och återfinns bland annat på Visbykorvetterna.

Giraffe Agile Multi Beam är en tredimensionell radar som har ersatt äldre radarsystem i Giraffe-familjen. I normalradarn får man uppgifter om avstånd och vinkel till målet. Den tredimensionella funktionen i Giraffe ger även höjden på målet. År 2011 beställde USA:s utrikesdepartement Giraffe AMB med tillhörande tjänster i en order värd cirka 155 miljoner kronor bland annat med syftet att kunna förvarna personal som befinner sig på utsatta posteringar för olika hot från luften.

Radarsystemet Giraffe utvecklades ursprungligen för luftvärnsändamål, men det har också en stor användbarhet för samhällssäkerhet i stort. Det kan till exempel handla om antiterrorismuppgifter vid bevakning av stora idrottsevenemang, politiska tal och anläggningar som är skyddsklassade. Som exempel kan nämnas att Giraffe övervakade luftrummet under OS i London 2012. Under president Obamas besök i Stockholm 2013 övervakade Giraffe luftrummet över huvudstaden.