Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
The cars Saabs little green car a classic in swedens welfare state

Lager Saab biler fremdeles?

4 min read

Mange tror at Saab fremdeles lager biler, selv om virksomheten ble kjøpt opp av General Motors i 2000 og Saab Automobile gikk nedenom i 2011. Men navnet Saab er i høyeste grad i live, som en av verdens mest innovative bedrifter innen forsvar og sikkerhet.

Den svenske bedriften Saab har vært et velkjent navn innen forsvar og sikkerhet de siste 80 årene, mens de fleste fortsatt assosierer navnet med den etter hvert forsvunne bilfabrikken Saab.

Faktum er at Saab startet sin virksomhet i 1937 i Trollhättan i Sverige, for å lage fly til det svenske luftforsvaret, på samme tid som Europa var begynt å forberede seg til en ny storkrig. Det fulle navnet til virksomheten var Svenska Aeroplan Aktiebolaget, og herav akronymet Saab. Hovedkontoret flyttet etter kort tid til den svenske universitetsbyen Linköping, der denne betydningsfulle bedriften har sin største virksomhet i dag. Det var også her at i 1945, blant mange ulike drømmer om spredning på nye virksomhetsområder, at et prosjekt for å utvikle biler så dagens lys.

Hvordan Saabs flyproduksjon påvirket bilenes design 

Det første prosjektet i Saabs bilvirksomhet fikk navnet Prosjekt 92, ettersom 92 var neste nummer i produksjonssekvensen etter Saab 91, også kjent som «Safir», et enmotors skolefly. Bilene til Saab tok faktisk med seg ganske mye fra Saabs flydesign. Bedriftens flykonstruktører mente at de kunne bruke sine kunnskaper om aerodynamikk fra flyproduksjonen til å forbedre bilenes fartsegenskaper i forhold til de andre bilene som var på markedet i Sverige på denne tiden.

Den første bilen ble avduket i Linköping i juni 1947, selv om det skulle bli 1949 før produksjonen startet på alvor i Trollhättan, og de ikoniske flaskegrønne bilene gjorde sin debut på veien. Gjennom de påfølgende årene skulle hver ny Saab personbil vise seg å bli anerkjent for banebrytende design, samt pålitelighet og sikkerhet. Men etter hvert som bilmerket vokste i anerkjennelse, skulle det samme skje med Saabs omdømme som forsvars- og sikkerhetsbedrift, på det globale markedet av regjeringer, myndigheter og industriselskaper, med produkter, tjenester og løsninger som spente fra militært forsvar til sivil sikkerhet og trygghet.

Slutten på en æra: Saabs bilvirksomhet opphører i 2011

I motsetning til forsvars- og sikkerhetsvirksomheten, som utviklet seg stødig til en global aktør, skulle bilvirksomheten til Saab få et mer prosaisk endelikt. Etter at bedriftens 20-årige samarbeid med Scania-Vabis kom til opphør i 1989, var det den amerikanske bilgiganten General Motors som inntok en 50 prosents andel av den nye Saab Automobile-virksomheten, før de gjorde Saab til et heleid datterselskap i år 2000. Saab-bilene ble ikke lenger laget av Saab.

Fremtiden til Saab-bilene ble derfor uløselig knyttet til General Motors, og da det amerikanske morselskapet selv startet å gå utforbakke i 2008, skjedde det samme med det svenske underbruket. Selv en endring i eierskapet, som omfattet den nederlandske bilprodusenten Spyker, kunne ikke stoppe fallet, og Saabs bilvirksomhet gikk under for godt da Saab Automobile AB erklærte seg konkurs i desember 2011.

Saab i dag: løsninger for luft, land, sjø, sikkerhet og sivil luftfart

Mange tror at varemerket Saab var helt opphengt i personbilene fra Saab, med dette er langt fra tilfelle. Saab står fremdeles støtt som ett av de største navnene i svensk industri, og Saab viser styrke på mange områder innen forsvar og sikkerhet.

I dag tilbyr Saab løsninger for luft, land, marine, sikkerhet og sivil luftfart. Virksomheten sysselsetter mer enn 16.500 personer, og har en årlig omsetning på om lag 31 milliarder SEK (nesten 3,4 milliarder US$ når dette skrives). Om lag en fjerdedel av Saabs omsetning blir reinvestert i forskning og utvikling. Eksempler på Saabs produkter er mange og allsidige, men blant de mest kjente er jagerflysystemet Gripen, Saab Kockums undervannsbåt i Gotland-klassen, og våpensystemet Carl-Gustaf.

Saab-bilene er historie, men Saab lever videre.

The cars Saabs little green car a classic in swedens welfare state

Saab-bilenes utvikling gjennom årene

 • 1937: Saab blir grunnlagt i Trollhättan, Sverige, som flymaskinprodusent
 • 1946: Saab starter personbilvirksomhet
 • 1947: Den første Saab-bilen blir lansert
 • 1955: Première for den nye Saab 93-bilen, som blir en stor suksess
 • 1960: Saab kjøper AB Nyköpings Automobilfabrik, ANA
 • 1967: Saabs nye modell 99 blir avduket
  1968: Saab slås sammen med Scania-Vabis, og det nye Saab-Scania blir født
 • 1989: Saab personbiler skilles ut fra Saab-Scania og blir sin egen virksomhet, Saab Automobile. Den amerikanske bilprodusenten General Motors kjøper opp 50 prosent av Saab-personbilvirksomheten, og blir deleier
 • 2000: General Motors overtar resten av Saab Automobile-virksomheten – Saab Group har ingen videre interesse i Saab-biler, og er ikke involvert i bilproduksjon
 • 2011: Etter at General Motors kommer i finansielle vanskeligheter, og forskjellige overtakelsesplaner går i vasken, går Saab Automobile konkurs i 2011, hvilket betyr slutten på bileventyret Saab

1937 – dagen i dag: Saab fortsetter utviklingen som en av verdens mest innovative virksomheter innen forsvar og sikkerhet