Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
The cars Saabs little green car a classic in swedens welfare state

Gör Saab fortfarande bilar?

4 min read

Många tror fortfarande att Saab gör bilar trots att bildelen av verksamheten köptes upp av General Motors år 2000 och gick i graven 2011. Men namnet Saab lever vidare och varumärket tillhör idag ett av världens mest innovativa försvars- och säkerhetsföretag.

Saab är ett välkänt försvars- och säkerhetsföretag sedan 80 år, men fortfarande associerar många namnet med den sedan länge avvecklade bilverksamheten.

Flygplanstillverkaren Saab föddes 1937 i Trollhättan i syfte att förse det svenska flygvapnet med plan i ett Europa som stod inför ännu ett krig. Företagets fullständiga namn var Svenska Aeroplan Aktiebolaget vilket gav förkortningen Saab. Huvudkontoret flyttade snart till universitetsstaden Linköping där företaget fortfarande har sin största verksamhet. Det var också där som det år 1945 startades ett projekt för att utveckla bilar.

Saabs flygplanstillverkning påverkade bildesignen

Saab automobil-projektet kallades Projekt 92, eftersom 92 var nästa nummer i produktionsserien efter Saab 91, Safir, som var ett enmotorigt skolflygplan. Designen av Saabs bilar baserades till stor del på företagets flygplansdesign. Saabs flygplansingenjörer använde sin kunskap inom aerodynamik till att förbättra accelerationen jämfört med de tyska bilar som fanns på marknaden vid den tiden.

Den första bilen avtäcktes i Linköping i juni 1947, men det dröjde till 1949 innan produktionen, som var baserad i Trollhättan, tog fart och de ikoniska flaskgröna fordonen kunde ses på vägarna. Under de därpå följande åren blev varje passagerarbil en omedelbar klassiker tack vare sin design, pålitlighet och säkerhet. Bilverksamheten växte och så gjorde även Saabs rykte som ett globalt försvars- och säkerhetsföretag som förser regeringar, myndigheter och företag med produkter, tjänster och lösningar inom ramen för både militärt försvar och civil säkerhet.

Slutet på en era; Saab bilar går i graven 2011

I motsats till försvars- och säkerhetsverksamheten, som stadigt växer och är ett globalt bolag, utvecklades Saabs passagerarbilar inte lika väl. År 1989, efter att under 20 år ha varit sammanslaget med Scania-Vabis, tog den amerikanska biljätten General Motors över 50 procent av det nya Saab Automobile innan företaget sedermera blev ett helägt dotterbolag år 2000. Saab-bilar producerades nu inte längre av Saab.

Saab-bilarnas framtid blev därmed avhängig General Motors, och när det amerikanska moderbolagets framgång började dala så gjorde det svenska dotterbolaget detsamma. Ett ägarbyte till den Nederländska biltillverkaren Spyker kunde inte stoppa nedgången och Saab-bilarnas existens gick förlorad för alltid när Saab Automobile AB gick i konkurs i december 2011.

Saab idag; luft, land, sjö, säkerhet och civila flygplan

Saab är fortfarande ett av de starkaste varumärkena inom svensk industri med kunder i över 100 länder.
Idag erbjuder Saab lösningar inom luft, land, sjö, säkerhet och civila flygplan. Företaget har fler än 16 500 medarbetare och en årlig försäljning på 31 miljarder kronor. Ungefär en fjärdedel av omsättningen återinvesteras i forskning och utveckling.

Det finns många exempel på Saabs produkter men bland de mer välkända hittar man stridsflygplanet Gripen, ubåtar av Gotlandsklass och granatgeväret Carl-Gustaf.

The cars Saabs little green car a classic in swedens welfare state

Saab bilars utveckling genom åren

  • 1937: Saab grundas i Trollhättan som flygplanstillverkare.
  • 1946: Saabs bilverksamhet startar.
  • 1947: Den första Saab-bilen lanseras.
  • 1955: Premiär för Saab 93 som är en stor succé.
  • 1960: Saab köper AB Nyköpings Automobilfabrik, ANA.
  • 1967: Saab 99 avtäcks.
  • 1968: Saab går samman med Scania-Vabis och Saab-Scania föds.
  • 1989: Saab bilar separeras från Saab-Scania och blir en egen verksamhet, Saab Automobile. Den amerikanska biltillverkaren General Motors köper 50 procent av Saab Automobile och blir delägare.
  • 2000: General Motors tar över hela Saab Automobile – Saab producerar inte längre bilar och är inte längre involverade i någon biltillverkning.
  • 2011: Efter att General Motors genomgår finansiella svårigheter och olika övertaganden misslyckats, sätts Saab Automobile i konkurs 2011 vilket betyder slutet för Saab-bilarna.


1937 – idag: Saab fortsätter att utvecklas som idag ett av världens mest innovativa försvars- och säkerhetsföretag.