Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Årsstämma 2011

Årsstämma för Saab AB ägde rum torsdagen den 7 april 2011 kl 15.00 i Annexet, Stockholm Globe Arenas, Globentorget 2 i Stockholm.

Protokoll från årsstämman

Dagordning Årsstämma 2011

Kallelse årsstämma Saab AB 2011

Presentation från Håkan Buskhes tal till stämman

Protokoll Årsstämma 2011

 

Styrelsens förslag (beslutade vid Årsstämma 2011)

Bilaga 5 till protokollet - Förslag ändring av bolagsordningen

Bilaga 6 till protokollet - Sammanställning av förhandsröster emot punkt 12 på dagordningen

Bilaga 7 till protokollet - Förslag riktlinjer för ersättning

Bilaga 8 till protokollet - Fullständigt förslag långsiktiga incitamentsprogram

Bilaga 8 till protokollet - Sammandrag förslag långsiktiga incitamentsprogram

Bilaga 9 till protokollet - Fullständigt förslag förvärv och överlåtelse egna aktier

Bilaga 9 till protokollet - Sammandrag förvärv och överlåtelse egna aktier

Bilaga 10 till protokollet - Sammanställning av förhandsröster emot punkt 16c på dagordningen

 

Valberedningens förslag (beslutade vid Årsstämma 2011)

Förslag avseende valberedning

Förslag styrelse, revisor och arvoden

Information om föreslagen revisor

Information om föreslagna ledamöter till styrelsen

Krav på oberoende föreslagna ledamöter till styrelsen

 

Övrig information

Styrelsens redovisning enligt 10.3 Svensk Kod för bolagsstyrning avseende ersättningar

Revisors yttrande om ersättningar till ledande befattningshavare

Utvärdering av aktieprogram

Årsredovisning 2010

Saab´s uppförandekod (in english)