Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Årsstämma 2020

Årsstämma i Saab AB hölls onsdagen den 1 april 2020, kl. 16:00 i City Conference Centre, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm.

Kallelse till årsstämma i Saab AB 2020

Anföranden och presentationer vid stämman:

Det talade ordet gäller
Styrelseordförande Marcus Wallenbergs anförande vid stämman
VD Micael Johansson anförande vid stämman

Protokoll från årsstämman

Protokoll årsstämma 2020

Bilaga 1 (ej officiell)
Bilaga 2 - Dagordning årsstämma 2020
Bilaga 3a - Års- och hållbarhetsredovisning 2019
Bilaga 3b - Revisorns yttrande om ersättning till ledande befattningshavare
Bilaga 4 - Information om föreslagna styrelseledamöter samt översikt oberoende 2020
Bilaga 5 - Syrelsens förslag till beslut om ersättningsriktlinjer
Bilaga 6 - Styrelsens förslag till LTI 2020
Bilaga 7 - Styrelsens förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktier 2020

Styrelsens förslag

Styrelsens förslag avseende punkterna 8b, 12, 13 och 14 på dagordningen ingår i kallelsen
Styrelsens yttrande enl. 19:22 Aktiebolagslagen

Valberedningens förslag (Punkt 1, 9, 10 och 11 på dagordningen)

Valberedningens förslag till Saabs årsstämma 2020
Information om föreslagna styrelseledamöter samt översikt oberoende 2020
Valberedningens motiverade yttrande om förslag till styrelse 2020

Förslag från aktieägaren Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen (punkt 15 på dagordningen)

Förslag från aktieägaren Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Övrig information

Styrelsens redovisning enligt 10.3 Svensk kod för bolagsstyrning avseende ersättningar
Revisorsyttrande om ersättning till ledande befattningshavare

Den 12 februari 2020 var sista dagen för aktieägare att inkomma med förslag till ärenden att tas upp på agendan.

Pressmeddelande

Information om Saabs årsstämma med anledning av covid-19
Pressmeddelande, 18 mars, 2020

Kallelse till Saabs årsstämma 2020
Pressmeddelande, 21 februari, 2020

Valberedning inför Saabs Årsstämma 2020
Pressmeddelande, 25 september, 2019

Årsredovisning

Här kan du ladda ner Års- och hållbarhetsredovisningen:
Års- och hållbarhetsredovisningen 2019

Beställ tryckt version av redovisningen via nedanstående länk:
Beställ Års- och hållbarhetsredovisningen 2019