Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Årsstämma 2023

Årsstämma i Saab AB ägde rum onsdagen den 5 april 2023 kl. 15.00 i Bankvalvet, Sergel Hub, Sveavägen 10A, Stockholm.

Kallelse till årsstämma 2023

Protokoll från årsstämman

Protokoll årsstämma 2023

Bilaga 1 - Kallelse till årsstämma i Saab AB 2023

Bilaga 2 – Poströstningsformulär

Bilaga 3 (ej offentlig)

Bilaga 4a – Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Bilaga 4b - Revisorns yttrande om ersättning till ledande befattningshavare

Bilaga 5 - Information om föreslagna styrelseledamöter samt översikt oberoende 2023

Bilaga 6 - Styrelsens ersättningsrapport 2022

Bilaga 7 - Styrelsens förslag till LTI 2024

Bilaga 8  - Styrelsens förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktier 2023

Bilaga 9 - Förslag godkännande av avtal med Vectura och Redogörelse enligt 16 a kap ABL

Styrelsens förslag (punkt 8b och 14-16 på dagordningen)

Styrelsens förslag avseende punkterna 8b, 14-16 på dagordningen ingår i kallelsen.

Styrelsens ersättningsrapport 2022

Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § Aktiebolagslagen

Utlåtande av Newsec AB i anledning av punkt 16

Valberedningens förslag (punkt 1 och 9-12 på dagordningen)

Valberedningens förslag 2023

Information om föreslagna styrelseledamöter samt översikt oberoende 2023

Valberedningens motiverade yttrande 2023

Övrig information

Revisorsyttrande om ersättning till ledande befattningshavare

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Pressmeddelanden

Kommuniké från Saabs årsstämma 2023

Kallelse till årsstämma 2023

Valberedning inför Saabs årsstämma 2023

Års- och hållbarhetsredovisning

Här kan du ladda ner Års- och hållbarhetsredovisningen:
Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Beställ tryckt version av redovisningen via nedanstående länk:
Beställ Års- och hållbarhetsredovisningen 2022