Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Årsstämma 2023

Årsstämma i Saab AB kommer att äga rum onsdagen den 5 april 2023 i Stockholm

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat vid årsstämman ska begära detta skriftligen hos styrelsen via e-mail agm@saabgroup.com eller med brev till adressen:

Saab AB
Att: Årsstämma 2023
Box 7808
103 96 Stockholm

För att kunna tas in i kallelsen och årsstämmans dagordning måste ärendet ha inkommit till styrelsen senast 15 februari 2023.

Aktieägare som vill lämna förslag till Saabs valberedning kan göra detta via e-mail valberedningen@saabgroup.com eller med brev till adressen:

Saab AB
Att: Valberedningen
Box 7808
103 96 Stockholm

För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast 1 december 2022.

Pressmeddelande

Valberedning inför Saabs årsstämma 2023