Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab Security Talks

Saab Security Talks är ett återkommande forum där vi belyser händelser och frågor som berör säkerhet, försvar, omvärld och innovation. Genom Saab Security Talks vill vi bidra till att lyfta nya och viktiga perspektiv i aktuella debatter.

Avsnitt

sst-1-omslag.jpg
9LV Combat Management System

Innebär Coronakrisen ett ökat militärt hot mot Sverige?

Annika Nordgren Christensen samtalar med Carl Bildt och Björn von Sydow om coronakrisens påverkan på svensk säkerhet.

Läs mer och se avsnittet
sst-2-omslag.jpg
adobestock_303253334.jpeg

Den pågående attacken på Sveriges demokrati

Annika Nordgren Christensen samtalar med desinformationsexperten Patrik Oksanen och Sveriges riksdags talman Andreas Norlén om desinformationsattacker, informationsoperationer och vilka utmaningar de demokratiska institutionerna dagligen upplever.

Läs mer och se avsnittet
sst-3-omslag.jpg
HMS Gotland 2019

Sveriges yttre och inre säkerhet

Annika Nordgren Christensen samtalar med överbefälhavaren Micael Bydén och säkerhetspolischefen Klas Friberg om Sveriges yttre och inre säkerhet.

Läs mer och se avsnittet