Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Bolagsstyrningsrapport

Saab strävar efter att hålla en hög standard i sin bolagsstyrning. Effektiv bolagsstyrning utgör ett led i att stärka Saabs konkurrenskraft och förtroendet på kapitalmarknaden.

Styrningen av Saab utgår från den svenska aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Nasdaq Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares (Nasdaq Rulebook), Svensk kod för bolagsstyrning samt andra relevanta svenska och utländska lagar, regler och riktlinjer.

Bolagsstyrningsrapport 2022

Bolagsstyrningsrapport 2022 och Revisors yttrande om Bolagsstyrningsrapporten - Utdrag ur Årsredovisning 2022

Bolagsstyrningsrapport 2022


Tidigare bolagsstyrningsrapporter

Bolagsstyrningsrapport 2021

Bolagsstyrningsrapport 2020

Bolagsstyrningsrapport 2019

Bolagsstyrningsrapport 2018

Bolagsstyrningsrapport 2017

Bolagsstyrningsrapport 2016

Bolagsstyrningsrapport 2015

Bolagsstyrningsrapport 2014

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2012

Bolagsstyrningsrapport 2011

Bolagsstyrningsrapport 2010

Bolagsstyrningsrapport 2009