Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Bolagsstyrningsrapport

Saab strävar efter att hålla en hög standard i sin bolagsstyrning. Effektiv bolagsstyrning utgör ett led i att stärka Saabs konkurrenskraft och förtroendet på kapitalmarknaden.

Styrningen av Saab utgår från svensk lag, huvudsakligen aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Nasdaq Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares (Nasdaq Rulebook) - vilket också inkluderar Svensk kod för bolagsstyrning - samt andra relevanta svenska och utländska lagar, regler och riktlinjer:

Bolagsstyrningsrapport 2020

Bolagsstyrningsrapport 2020 och Revisors yttrande om Bolagsstyrningsrapporten - Utdrag ur Årsredovisning 2020

Bolagsstyrningsrapport 2020

Revisionsberättelse 2020

In English - Corporate Governance Report 2020 and Auditor’s Report on the Corporate Governance Report - Extract from Annual Report 2020

Corporate Governance Report 2020

Auditor's Report 2020

Tidigare bolagsstyrningsrapporter

2019

Bolagsstyrningsrapport 2019 och Revisors yttrande om Bolagsstyrningsrapporten - Utdrag ur Årsredovisning 2019

Bolagsstyrningsrapport 2019

In English - Corporate Governance Report 2019 and Auditor’s Report on the Corporate Governance Report - Extract from Annual Report 2019

Corporate Governance Report 2019

2018

Bolagsstyrningsrapport 2018 och Revisors yttrande om Bolagsstyrningsrapporten - Utdrag ur Årsredovisning 2018

Bolagsstyrningsrapport 2018

In English - Corporate Governance Report 2018 and Auditor’s Report on the Corporate Governance Report - Extract from Annual Report 2018

Corporate Governance Report 2018

2017

Bolagsstyrningsrapport 2017 och Revisors yttrande om Bolagsstyrningsrapporten - Utdrag ur Årsredovisning 2017

Bolagsstyrningsrapport 2017

In English - Corporate Governance Report 2017 and Auditor’s Report on the Corporate Governance Report - Extract from Annual Report 2017

Corporate Governance Report 2017

2016

Bolagsstyrningsrapport 2016 och Revisors yttrande om Bolagsstyrningsrapporten - Utdrag ur Årsredovisning 2016

Bolagsstyrningsrapport 2016

In English - Corporate Governance Report 2016 and Auditor’s Report on the Corporate Governance Report - Extract from Annual Report 2016

Corporate Governance Report 2016

2015

Bolagsstyrningsrapport 2015 och Revisors yttrande om Bolagsstyrningsrapporten - Utdrag ur Årsredovisning 2015

Bolagsstyrningsrapport 2015

In English - Corporate Governance Report 2015 and Auditor’s Report on the Corporate Governance Report - Extract from Annual Report 2015

Corporate Governance Report 2015

2014

Bolagsstyrningsrapport 2014 och Revisors yttrande om Bolagsstyrningsrapporten - Utdrag ur Årsredovisning 2014

Bolagsstyrningsrapport 2014

På engelska - Corporate Governance Report 2014 and Auditor’s Report on the Corporate Governance Report - Extract from Annual Report 2014

Corporate Governance Report 2014

2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 och Revisors yttrande om Bolagsstyrningsrapporten - Utdrag ur Årsredovisning 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013

På engelska - Corporate Governance Report 2013 and Auditor’s Report on the Corporate Governance Report - Extract from Annual Report 2013

Corporate Governance Report 2013

2012

Bolagsstyrningsrapport 2012 och Revisors yttrande om Bolagsstyrningsrapporten - Utdrag ur Årsredovisning 2012

Bolagsstyrningsrapport 2012

På engelska - Corporate Governance Report 2012 and Auditor’s Report on the Corporate Governance Report - Extract from Annual Report 2012

Corporate Governance Report 2012

2011

Bolagsstyrningsrapport 2011 och Revisors yttrande om Bolagsstyrningsrapporten - Utdrag ur Årsredovisning 2011

Bolagsstyrningsrapport 2011

På engelska - Corporate Governance Report 2011 and Auditor’s Report on the Corporate Governance Report - Extract from Annual Report 2011

Corporate Governance Report 2011

2010

Bolagsstyrningsrapport 2010 och Revisors yttrande om Bolagsstyrningsrapporten - Utdrag ur Årsredovisning 2010

Bolagsstyrningsrapport 2010

På engelska - The Corporate Governance Report for 2010 and Auditor’s Report on the Corporate Governance Report - Extract from Annual Report 2010

Saab Corporate Governance Report 2010

2009

Bolagsstyrningsrapport 2009 - Utdrag ur Årsredovisning 2009

Bolagsstyrningsrapport 2009

På engelska - The Corporate Governance Report for 2009 - Extract from Annual Report 2009

Saab Corporate Governance Report 2009